product image
close icon

Duropal HPL

Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy w jakości postforming zgodnie z normą EN 438-3:HGP/VGP, z odporną powłoką z żywicy melaminowej i szlifowaną tylną stroną.

Blue Angel
Certyfikat FSC
Certyfikowano przez PEFC
/medias/17-Duropal-HPL.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzODQ5fGltYWdlL2pwZWd8aDkxL2g2MS84ODEwMDU3NDY1ODg2LzE3X0R1cm9wYWxfSFBMLmpwZ3w0YmI4MGU4N2FkMTY5Zjg3ZTNhNmU1YTdiNmQ1MWU0OGZmZDdiMjc2OWFmZGNjYjc5Yzg1MjllYWY1NWE2YmU3JiZmYWxzZSYmYTBlNDZiNzRkMTMzM2E1NjdjMDZkZWViYTdlNTIyMjg5ODQ3YTZkZmRhMTVhMWUwMGM2NGQ4NmE0OTAzMWZlYQ
 • Na grafice została umieszczona ikona drzwi, która wskazuje obszar zastosowania produktów marki Pfleiderer

  Drzwi

 • Ikona komody widoczna w produktach Pfleiderer z obszaru zastosowania meblarstwo i wykończenie wnętrz

  Meblarstwo i wykończenie wnętrz

 • Ikona obrazuje trzy przekreślone mikroby, przedstawiające właściwości antybakteryjne produktów firmy Pfleiderer

  Antybakteryjna

 • Ikona kieliszka do wina oraz widelca, reprezentująca powierzchnie produktów Pfleiderer, które mogą mieć kontakt z żywnością

  Przeznaczone do kontaktu z żywnością

 • Ikona rozłożonego wachlarza obrazuje właściwości produktów Pfleiderer oznaczająca różnorodność dekorów i struktur

  Różnorodność dekorów i struktur

 • Łatwa opieka

Długość (mm) Szerokość (mm) Grubość (mm) Struktury
4100 1300 0,8 LN | MO | MP | NW | RU | SD | SM | VV | XM
4100 1300 0,5 BR | FG | HS | MO | MP | MS | NY | QR | RT | SC | TC | VV | XM
4100 1300 0,6 BR | SD
4100 1300 0,7 MN
4100 1300 1) 1)
3050 1300 1) 1)
2150 915 2) 2)
2150 950 2) 2)
2150 1050 2) 2)
2150 1300 2) 2)
2350 1050 2) 2)
2350 1300 2) 2)
2800 2070 3) 3)
5600 2070 3) 3)

1)Duropal HPL  Arnsberg - dekor|grubość|struktura na zapytanie

2)Duropal HPL Arnsberg (formaty drzwiowe) - dekor|grubość|struktura na zapytanie

3)Duropal HPL Leutkirch - dekor|grubość|struktura na zapytanie

 

  Obróbka

  • Należy przestrzegać zaleceń specjalistycznego stowarzyszenia ICDLI dotyczących obróbki laminatów (www.icdli.com).
  • Przy produkcji elementów kompozytowych zaleca się konstrukcję symetryczną, tzn. obustronnie identyczny HPL. W przypadku zastosowania warstwy przeciwprężnej (również innego HPL) istnieje ryzyko wypaczania.
  • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
  • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.
  • Zalecamy przeprowadzenie we własnym zakresie testów mających na celu ustalenie zgodności z wymaganiami i przydatności materiału do konkretnego zastosowania.

  Składowanie, obróbka i transport

  • Składować poziomo, całą powierzchnią na płaskim, czystym podłożu, z krawędziami wyrównanymi w jednej płaszczyźnie, w normalnych warunkach panujących w pomieszczeniu (temperatura 18–25°C, względna wilgotność powietrza 50–65%).
  • Chronić przed wpływem wilgotności powietrza i oddziaływaniem wilgoci.
  • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
  • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia lub promieniowania UV szczególnie w przypadku produktów foliowanych.
  • Stos obciążyć płytą ochronną.
  • Wymienione warunki składowania należy zapewnić po każdorazowym pobraniu ze stosu.
  • Nie zaleca się składowania w pozycji pionowej.
  • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.
  • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
  • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą ; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.
  • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

  BHP i ochrona zdrowia

  • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.
  • Podczas przecinania/szlifowania zapewnić odpowiednie odsysanie pyłu.

  Czyszczenie i konserwacja

  • Powierzchnię można czyścić wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi. Przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej „Cleaning of HPL surfaces” (www.icdli.org).

  Utylizacja

  • Odzysk energetyczny w przemysłowych instalacjach spalania przy temperaturach ponad 700 °C.

Zobacz film