product image
close icon

Duropal HPL Metallic

Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy w jakości postforming w oparciu o normę EN 438-8:ATP, z wyjątkowym optycznym efektem metallic dzięki pigmentom masy perłowej. Tylna strona szlifowana, umożliwiająca łatwe klejenie.

Blue Angel
Certyfikat FSC
Certyfikowano przez PEFC
/medias/20-Duropal-HPL-Metallic.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5NjI1fGltYWdlL2pwZWd8YURaakwyZzFOeTg0T0RFd01EVTNNVGN3T1RjMEx6SXdYMFIxY205d1lXeGZTRkJNWDAxbGRHRnNiR2xqTG1wd1p3fDAxMmMwZmVhYmY4OWY4NmFkNTRhNWIwYmMxZWYxNjJkMTI0Y2I3ODI5YTI1YTU1Y2FkMDM2MmQzMmYwZWY4YzYmJmZhbHNlJiY5MDgxZTcyNTI2MmJjODZmNjdmMWE5NDRjOWRmOTcwMmFiYTA1NjFmMjkyYWFiMTEzMjNiN2RkZTdiNzUyZWE1
 • Ikona komody widoczna w produktach Pfleiderer z obszaru zastosowania meblarstwo i wykończenie wnętrz

  Meblarstwo i wykończenie wnętrz

 • Ikona obrazuje trzy przekreślone mikroby, przedstawiające właściwości antybakteryjne produktów firmy Pfleiderer

  Antybakteryjna

 • Ikona kieliszka do wina oraz widelca, reprezentująca powierzchnie produktów Pfleiderer, które mogą mieć kontakt z żywnością

  Przeznaczone do kontaktu z żywnością

 • Łatwa w czyszczeniu

  Obróbka

  • Należy przestrzegać zaleceń specjalistycznego stowarzyszenia ICDLI dotyczących obróbki laminatów (www.icdli.com).
  • Przy produkcji elementów kompozytowych zaleca się konstrukcję symetryczną, tzn. obustronnie identyczny HPL. W przypadku zastosowania warstwy przeciwprężnej (również innego HPL) istnieje ryzyko wypaczania.
  • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
  • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.
  • Zalecamy przeprowadzenie we własnym zakresie testów mających na celu ustalenie zgodności z wymaganiami i przydatności materiału do konkretnego zastosowania.

  Składowanie, obróbka i transport

  • Składować poziomo, całą powierzchnią na płaskim, czystym podłożu, z krawędziami wyrównanymi w jednej płaszczyźnie, w normalnych warunkach panujących w pomieszczeniu (temperatura 18–25°C, względna wilgotność powietrza 50–65%).
  • Chronić przed wpływem wilgotności powietrza i oddziaływaniem wilgoci.
  • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
  • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia lub promieniowania UV szczególnie w przypadku produktów foliowanych.
  • Stos obciążyć płytą ochronną.
  • Wymienione warunki składowania należy zapewnić po każdorazowym pobraniu ze stosu.
  • Nie zaleca się składowania w pozycji pionowej.
  • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.
  • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
  • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą ; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.
  • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.

  BHP i ochrona zdrowia

  • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.
  • Podczas przecinania/szlifowania zapewnić odpowiednie odsysanie pyłu.

  Czyszczenie i konserwacja

  • Powierzchnię można czyścić wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi. Przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej „Cleaning of HPL surfaces” (www.icdli.org).

  Utylizacja

  • Odzysk energetyczny w przemysłowych instalacjach spalania przy temperaturach ponad 700 °C.

Zobacz film