OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Produkty do zadań specjalnych

W ofercie firmy Pfleiderer znajdziemy wiele specjalistycznych produktów przeznaczonych do wykonania mebli i zabudów w obszarach o szczególnych wymogach ochrony przeciwpożarowej. Są to m.in. : Płyty budowlane PremiumBoard Pyroex, laminaty Duropal HPL Compact Pyroex, Laminaty Duropal HPL czy laminaty elewacyjne Duropal XTerior Compact F. Parametry techniczne ww produktów oraz odpowiednie certyfikaty i atesty znajdują się w szczegółowych charakterystykach każdego produktu.

Do obiektów o szczególnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  • szkoły
  • przedszkola
  • szpitale
  • obiekty przemysłowe, handlowe
  • inne obiekty użyteczności publicznej
  • budownictwo mieszkaniowe
  • itp.

Bezpieczeństwo i niezawodność.

  • bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi
  • gwarancja uzyskania przez inwestora zgody na oddanie obiektu do użytkowania
  • bezpieczeństwo inwestycji