OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochrona przeciwpożarowa jest kluczowym parametrem zapewniającym bezpieczeństwo w budynkach użyteczności publicznej. W ofercie firmy Pfleiderer znajdziemy płytę DecoBoard Klasa C P2 przeznaczoną do wykonania mebli i zabudów w obszarach o szczególnych wymogach ochrony przeciwpożarowej.

Do obiektów o szczególnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

  • szkoły
  • przedszkola
  • szpitale
  • obiekty przemysłowe, handlowe
  • inne obiekty użyteczności publicznej
  • budownictwo mieszkaniowe
  • itp.

Bezpieczeństwo i niezawodność.

  • bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi
  • gwarancja uzyskania przez inwestora zgody na oddanie obiektu do użytkowania
  • bezpieczeństwo inwestycji