product image
close icon
plus icon
OBSZARY ZASTOSOWANIA
Meblarstwo i wykończenie wnętrz
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU
Materiały o podwyższonej odporności na wilgoć
Odporność na uderzenia
Antymikrobowa
Przeznaczone do kontaktu z żywnością
Łatwa opieka

Obszary zastosowania

We wszystkich prywatnych i publicznych obszarach zastosowań wewnętrznych, w których wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, trwałość i wysoki poziom higieny Duropal Compact Blat roboczy, jak np. w hotelach i restauracjach, sklepach, obszarach sanitarnych, szkołach, obiektach sportowych i basenach.

Certyfikaty

 • Blue Angel

  Blue Angel

  Błękitny Anioł jest od 40 lat oznakowaniem ekologicznym rządu federalnego. Niezależny i wiarygodny, wyznacza wysokie standardy dla produktów i usług przyjaznych dla środowiska. Błękitny Anioł to orientacja na zrównoważone zakupy.

 • Certyfikowano przez PEFC

  Certyfikowano przez PEFC

  Wyrób pochodzi z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób oraz kontrolowanych źródeł.

Format

Długość (mm) Szerokość (mm) Grubość (mm) Struktury
4100 1300 12 CM

Właściwości produktu

Norma produktu

 • EN 438-9

Materiał nośny

 • Biały laminat szary
 • Rdzeń laminatu kompaktowego w kolorze szary, odporny na uderzenia i wilgotność, do zastosowań o podwyższonych wymaganiach w odniesieniu do wytrzymałości.

Gęstość

 • Min. 1.400 kg/m³

Reakcja na ogień

 • Standardowe właściwości przeciwpożarowe
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT zgodnie z 2003/593/EG)

Klasa emisji formaldehydu

 • E1 (EN 717-1)

Bezpieczeństwo produktu

 • Powierzchnia jest fizjologicznie bezpieczna i zatwierdzona do bezpośredniego kontaktu z żywnością (Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011).
 • Powierzchnie dekoracyjne i płyta rdzeniowa składają się z warstw papieru impregnowanych żywicami termoutwardzalnymi. Żywice osiągają pełną twardość w procesie produkcyjnym pod wpływem ciepła i wysokiego ciśnienia. Stają się one stabilnym, odpornym i niewchodzącym w reakcje materiałem.
 • Niniejszy produkt jest zgodny z rozporządzeniem REACH WE 1907/2006. Zgodnie z art. 7 nie wymaga się jego rejestracji.

Informacje specjalne

 • Ze względu na szary rdzeń materiału nie można uniknąć nieznacznych różnic dekorów w stosunku do innych produktów.
 • Ze względu na technologię produkcyjną mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne szarego rdzenia materiału.
 • Ze względu na rdzeń materiału Duropal Compact Blat roboczy, rdzeń szary są nieco twardsze i bardziej kruche niż płyty Compact z czarnym rdzeniem materiału. W przypadku zmian klimatycznych ulegają one silniejszemu wypaczaniu
 • Należy pamiętać, że zależnie od określonego zakresu stosowania, lokalnych warunków oświetleniowych i rodzaju dekoru obiór wizualny powierzchni może być zakłócony. Tego typu niedoskonałości nie stanowią wady materiałowej produktu.
 • Z certyfikatem PEFC (license code: PEFC/32-31-090).
 • Ze względu na proces obróbki (fazowanie, szlifowanie i piłowanie) mogą wystąpić nieznaczne odchyły w wybarwieniu rdzenia.
 • Proszę zwrócić uwagę, że w miarę codziennego użytkowania na krawędziach mogą powstać wybłyszczenia, zadrapania i przetarcia. Jest to cechą produktu i nie stanowi jego wady. Efekt ten można zminimalizować poprzez naoliwienie krawędzi. Dalsze informacje znajdują się w dokumencie z zaleceniami dotyczącymi obróbki „Duropal Compact Blat roboczy“.

Obsługa produktów

Obróbka

 • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.
 • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Zalecamy przeprowadzenie we własnym zakresie testów mających na celu ustalenie zgodności z wymaganiami i przydatności materiału do konkretnego zastosowania.
 • Szczegółowe informacje znajdują się w naszych zaleceniach dotyczących obróbki „Duropal HPL Compact / Duropal Compact Blat roboczy”.

Maszyny i narzędzia

 • Obróbka za pomocą narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych (HW) lub ostrzami diamentowymi (DP) na standardowych maszynach do obróbki drewna.
 • Szczegółowe informacje znajdują się w naszych zaleceniach dotyczących obróbki „Duropal HPL Compact / Duropal Compact Blat roboczy”.

Obróbka krawędzi

 • Obróbka za pomocą narzędzi z ostrzami z węglików spiekanych (HW) lub ostrzami diamentowymi (DP) na standardowych maszynach do obróbki drewna.
 • Szczegółowe informacje znajdują się w naszych zaleceniach dotyczących obróbki „Duropal HPL Compact / Duropal Compact Blat roboczy”.

Zabudowa i montaż

 • Przed rozpoczęciem montażu wymagane jest odpowiednie, kilkudniowe kondycjonowanie wszystkich elementów systemu (np. elementów zabudowy ściennej, konstrukcji nośnej). W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
 • Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłową obróbkę i montaż zgodny z aktualnym stanem techniki.
 • Szczegółowe informacje znajdują się w naszych zaleceniach dotyczących obróbki „Duropal HPL Compact / Duropal Compact Blat roboczy”.

Składowanie, obróbka i transport

 • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
 • Szczegółowe informacje znajdują się w naszych zaleceniach dotyczących obróbki „Duropal HPL Compact / Duropal Compact Blat roboczy”.

BHP i ochrona zdrowia

 • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.
 • Szczegółowe informacje znajdują się w naszych zaleceniach dotyczących obróbki „Duropal HPL Compact / Duropal Compact Blat roboczy”.

Czyszczenie i konserwacja

 • Powierzchnię można czyścić wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi. Przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej „Cleaning of HPL surfaces” (www.icdli.org).

Utylizacja

 • Materiał zalecany do odzysku energetycznego