product image
close icon

Duropal XTreme plus

Dekoracyjny laminat wysokociśnieniowy w jakości standardowej w oparciu o normę EN 438-3:HGS/VGS, z wytrzymałą powierzchnią utwardzoną wiązką elektronów i szlifowaną stroną spodnią.

Certyfikat FSC
Certyfikowano przez PEFC
/medias/19-Duropal-XTreme-plus.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NDY2fGltYWdlL2pwZWd8aDg4L2gwNS84ODEwMDU2ODc2MDYyLzE5X0R1cm9wYWxfWFRyZW1lX3BsdXMuanBnfDgzMWNiNzA1MzEzOWM4NjY4ZjIxMWQyYzVhYTU5NjY0YjZkN2E4ZTQ0ZTczMmJhOGVlMTMwMWFkMWJmNjM0OGU
 • Drzwi

 • Meblarstwo i wykończenie wnętrz

 • Anti-fingerprint

 • Antymikrobowa

 • Przeznaczone do kontaktu z żywnością

 • Wysoka odporność na zadrapania

 • Łatwa opieka

  Obróbka

  • Należy przestrzegać zaleceń specjalistycznego stowarzyszenia ICDLI dotyczących obróbki laminatów (www.icdli.com).
  • Przy produkcji elementów kompozytowych zaleca się konstrukcję symetryczną, tzn. obustronnie identyczny HPL. W przypadku zastosowania warstwy przeciwprężnej (również innego HPL) istnieje ryzyko wypaczania.
  • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
  • Szczególnie przy zastosowaniach wielkopowierzchniowych podczas obróbki i montażu zwracać uwagę na zgodność kolorystyki i struktur użytych płyt i docięć oraz zachować odpowiedni kierunek obróbki.
  • Zalecamy przeprowadzenie we własnym zakresie testów mających na celu ustalenie zgodności z wymaganiami i przydatności materiału do konkretnego zastosowania.

  Składowanie, obróbka i transport

  • Składować poziomo, całą powierzchnią na płaskim, czystym podłożu, z krawędziami wyrównanymi w jednej płaszczyźnie, w normalnych warunkach panujących w pomieszczeniu (temperatura 18–25°C, względna wilgotność powietrza 50–65%).
  • Chronić przed wpływem wilgotności powietrza i oddziaływaniem wilgoci.
  • Unikać bezpośredniego oddziaływania wysokich temperatur związanych z promieniowaniem świetlnym lub cieplnym albo strumieniem powietrza z urządzeń grzewczych lub klimatyzacji, które skutkuje niewidocznym wysuszaniem powierzchni.
  • Unikać bezpośredniego nasłonecznienia lub promieniowania UV szczególnie w przypadku produktów foliowanych.
  • Stos obciążyć płytą ochronną.
  • Wymienione warunki składowania należy zapewnić po każdorazowym pobraniu ze stosu.
  • Nie zaleca się składowania w pozycji pionowej.
  • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.
  • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
  • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą ; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.
  • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.
  • Aby zapewnić ochronę wysokiej jakości powierzchni, Pfleiderer dostarcza Duropal XTreme plus z folią ochronną.

  BHP i ochrona zdrowia

  • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.
  • Podczas przecinania/szlifowania zapewnić odpowiednie odsysanie pyłu.

  Czyszczenie i konserwacja

  • Powierzchnię można czyścić wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi. Przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji technicznej „Cleaning of HPL surfaces” (www.icdli.org).
  • Szczegółowe informacje znajdują się w naszych zaleceniach dotyczących obróbki oraz czyszczenia "Duropal XTreme / Duropal XTreme plus".

Zobacz film