product image
close icon

StyleBoard HDF 316

Cienkie płyty włókniste o skondensowanej zawartości, spełniające wymogi normy EN 622-5, o homogennej strukturze oraz wysokiej wytrzymałości. Produkt o obniżonej gęstości.

Сертификат FSC
/medias/StyleBoard-HDF-cienkie.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwMjk4MXxpbWFnZS9qcGVnfGhjMi9oMzMvODgwMTEyMjU4MjU1OC9TdHlsZUJvYXJkLUhERi1jaWVua2llLmpwZ3w0ZjllN2E0MzExMjc2NWVlMTcyOTdjMDZmZDNmYmJkYzlmZjliOGQ2YmVhMzExOTJhY2I0ZmZjZjM2MjI5Y2Yy
 • Двери

 • Мебельное производство и отделка интерьера

 • Упаковка

 • Ekonomiczny

 • Удобная укладка

  Zabudowa i montaż                                  

  • Przed rozpoczęciem obróbki i montażu wymagane jest odpowiednie kondycjonowanie. W samych pomieszczeniach należy przy tym zapewnić warunki odpowiadające warunkom późniejszego użytkowania.
  • Zawsze należy zwracać uwagę na prawidłową obróbkę i montaż zgodny z aktualnym stanem techniki.

  Składowanie, obróbka i transport                                     

  • Na płaskich, pełnopowierzchniowych podkładach (np. palety), w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią. Magazyny na wolnym powietrzu i tzw. wiaty nie nadają się do tego celu.
  • Należy pamiętać, że nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne wypaczenie płyt.
  • Ciała obce oraz zanieczyszczenia powodujące tarcie, które znajdują się w stosie płyt, mogą powodować wgniecenia i uszkodzenia powierzchni.
  • Podczas transportu stosów płyt używać odpowiednio dużych, stabilnych podkładów, np. palet. Płyty w stosie trzeba zabezpieczyć przed ześlizgnięciem.
  • Nie dosuwać płyt do siebie ani nie nasuwać jednej na drugą; podnosić je pojedynczo, ręcznie lub za pomocą przyssawek do podnoszenia.A116

  BHP i ochrona zdrowia                             

  • Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI) wymagane przy poszczególnych pracach.

  Czyszczenie i konserwacja                                     

  • Powierzchnię można czyścić wodą i delikatnymi środkami czyszczącymi.
  • Bezwzględnie unikać stosowania środków szorujących oraz szmatek i gąbek ściernych.                                        

  Utylizacja                                      

  • Zaleca się wykorzystanie materiałów i energii w dozwolonych urządzeni

Watch video